Wat wij doen

Branding

Onbekend maakt onbemind, maar is het tegenovergestelde dan, bekend maakt bemind? Wat in ieder geval wel helpt, is dat men uw bedrijf of merk herkent. Branding is het vergroten van de merk identiteit op een specifieke eigen wijze. Zorg ervoor dat u herkend wordt, herkenning wordt gecreëerd met een goed doorgevoerde huisstijl en die huisstijl consequent gebruiken en inzetten. Van visitekaartje tot advertentie en van de folders tot de website. Zo krijgt men een beeld van uw bedrijf of merk dat men gaat herkennen, onthouden en waarderen.

Adverteren

Adverteren kan op 1001 manieren. Van Gigaboards langs de snelwegen tot Abri’s, Billboards en boarding langs de voetbalvelden tot een advertentie in de plaatselijke of landelijke krantentitels. Uiteraard maken online media steeds meer onderdeel uit van de marketing-mix. Wessel&Zn verzorgt het campagnetraject van A tot Z. We stellen in overleg met u een campagneplan samen, we ontwerpen uw uiting en we kopen de daarbij behorende mediatypen in. Alles in één hand.

TVC-Commercials

Voor verschillende relaties maken wij onderscheidende TVC commercials. Bedenken, uitwerken, productie tot en met het daadwerkelijke draaien en monteren gebeurt in eigen beheer. Wessel&Zn kan putten uit een pool van ervaren regisseurs.

Radio

Een uiterst effectief medium, de Radio. Reclameboodschappen op de radio maken de laatste tijd vaker deel uit van een ideale mediamix voor onze klanten. Ook hier verzorgen wij een complete radiocommercial voor onze cliënten. Voor een van onze klanten hebben wij zelfs een internationale productie in vijf talen vervaardigd!

E-marketing

E-Marketing is volledig opgenomen in het moderne retail denken. Wij bouwen websites met shop mogelijkheden, sturen periodiek e-mailings naar de klanten van onze klanten en maken applicaties voor de IPhone. Ons enthousiasme voor de online wereld blijft toenemen door de meetbaarheid ervan. Elke inspanning vertaalt zich in meetbaar resultaat.

Brochure, flyers etc

Wij hebben een uitgebreide ervaring in het vervaardigen van magazines, brochures, actiekranten, periodieken, flyers en folders. Voor bijvoorbeeld de VKV Groep (o.a. Renault en Nissan) vervaardigen wij zes keer per jaar het VKV Nieuws. We verzorgen de gewenste copy, de opmaak en vormgeving en de uiteindelijke aanlevering aan de drukker. Deze uitgave wordt middels controlled circulation verspreid in een oplage van 35.000 exemplaren.

Wordt u onze nieuwe klant?